Vnitřní hlas dítěte

“Vnitřní hlas – to jsme se dnes učili ve školce” mi právě teď řekl můj téměř pětiletý syn.

“Aha – a kde je ten vnitřní hlas?”, zeptal jsem se jej.

“V hlavě, máš ho poslouchat”, zněla odpověď.

“A co se stane, když ho neposlechneš?”

“Nic.”

Ano synku, přesně tak!

Let me know what you think!