Více Libuší!

Ženy tvoří polovinu populace. Tak proč jich je tak málo ve vedoucích pozicích v korporacích? 

Fandím ženám v korporacích. Proč? 

Jsem přesvědčen, že jakékoli rozhodnutí se stává kvalitnějším, čím různorodější ta skupina je. Není to o tom, že více hlav, více ví. Je o tom, že diverzitně sestavená skupina, díky více rozličným pohledům na svět a díky mnoha životním zkušenostem, dokáže odhalit více rizik a zároveň najít i více cest k úspěchu.

Dnes ženy přece už nemusí nic dokazovat!

Podívejte se kolem sebe na všechny ty úspěšné firmy, které vybudovaly ženy-podnikatelky. Sám jsem pro takovou skvělou podnikatelku a manažerku dlouho pracoval (ve firmě Channel Crossings). Ženy, přes všechny překážky, umí vést firmy k ziskovosti a umí skvěle vést lidi

Proto se ptám: “Proč jsou ženy pořád u zasedacích stolů představenstev či dozorčích rad v menšině?” A to i ve firmách, které hlásájí do světa rovné příležitosti. 

A proč nám výsledky různých průzkumů říkají, že není ani mnoho žen samotných, které by o toto stály? Důvody bývají často, že se nechtějí v té současné kultuře pohybovat (“macho” kultura), anebo ví už dopředu, že nemají stejně šanci se tam dostat (“skleněný strop”). 

Jsem na vážkách v tom, zda by měly existovat formy pozitivní diskriminace, například diskutované povinné kvóty. Domnívám se, že mnohem lepší je pomáhat ženám si osvojit ty dovednosti, aby prorazily. Doprovázet je při budování kariéry.  

Já osobně jim pomáhám koučování nebo mentoringem.

Pro inspiraci nemusíme chodit daleko. Češi mají přece moudrou kněžnu Libuši (ale Dívčí válkou se raději nebudeme inspirovat! 😁)

Říkám tedy: “Pojďme najít více takových Libuší!” 

Let me know what you think!