Kdy vyhledat kouče? Případ James B

Případ Jamese B.

James stojí na životní křižovatce. Má šéfovou, která ho považuje za nahraditelného; jeho přítelkyně byla zavražděná a po ní všechny nové vztahy končí v mrtvém bodě; má problémy s alkoholem a gamblingem; ať považovaný jinými za šarmantního muže, nemá žádné kamarády. Neví jak dále, nemá s kým to probrat a nevidí cestu vpřed. Cítí, že je čas něco změnit. Ale kdo mu ukáže cestu?

Let me know what you think!