Jak nezůstat zaseklý

Aneb “small steps lead to greatness”.

Pozor! Cílem tohoto příspěvku NENÍ pochlubit se skvělým doporučení od spokojeného klienta!

Pointa spočívá v této větě: 

“I po pár sezeních s Roderickem přijdou [koučovaní] na to, že situace není tak složitá, jak vypadá, a že stačí pár dílčích kroků, aby se vše dalo do pohybu.”

Aneb “small steps lead to greatness”. 

S klienty na to narážím často – hledají takové velké, všeobjímající řešení až se dostanou do stavu, ve kterém nejsou schopni posunout jejich věc dopředu ani o píď. Myslí na to, kudy chodí, ale nemohou najít to jedno kouzelné a zázračné řešení, které vše spraví. Prostě kvůli lesu nevidí jednotlivé stromky, jak praví jedno anglické rčení.  

Profesionální kouč právě umí vyvést klienta ven z tohoto bludného okruhu. A může k tomu používat různé techniky. 

Například, že dostane klienta do klidu mysli a pomůže mu zvizualizovat si svůj život po splnění cíle. Rácio přestane v ten okamžik fungovat na plné obrátky a klient si dopřeje ten pocit, který mu přinese dosažení cíle. Pak si odpoví na otázku: “Jaké milníky byly na cestě k splnění cíle”? 

V tomto stavu se klientovi z hlubin jeho podvědomí začínají vyplavovat ta nejdůležitější řešení, která byla nejspíš již schovaná někde vevnitř, ale nemohla se dostat ven. 

“Vždyť tohle jsem už věděl!”

A tato řešení bývají tak jednoduchá a proveditelná, že se i klient sám tomu diví: “Vždyť tohle jsem už věděl!”  

Obvykle klient už pak dojde ke cíli na vlně pozitivní energie, která ho motivuje k tomu, aby ta jednoduchá řešení skutečně provedl. 

A je to! Malými krůčky dojedete nejdále. 

Jak to máte vy? Znáte ten pocit, že nevíte jak z toho ven? Velikost a komplexnost Vašeho problému Vás paralyzuje?

Jak se z toho dostanete ven Vy? 

Be your Best You


Let me know what you think!